Zamówienia publiczne

Przetarg nieograniczony nr DZP-361-66/2020 na Świadczenie usług inwestora zastępczego dla inwestycji pn. „Budowa budynku naukowo-dydaktycznego na Kampusie Ochota (psychologia, kognitywistyka, psychofizjologia)” realizowanej w ramach programu wieloletniego  pn. „Uniwersytet Warszawski 2016-2025” [Ogłoszenie o zamówieniu] [SIWZ] [Formularze-wersja do edycji] [Załącznik nr 1 do SIWZ-Opis przedmiotu zamówienia] [Link do Projektu budowlanego-zał. do OPZ] [Załącznik nr 2 do SIWZ-Identyfikator postępowania] [Wzór umowy] [Załączniki do umowy] [JEDZ] [KluczPub_Oferta_PostepowanieID_5c7e0b28-b29d-4e4b-8564-65e740f4b7d5] [Zmiana treści SIWZ] [Zmieniony Formularz oferty] [Odpowiedzi na pytania – zestaw 1-4, zmiana terminów] [Zał. do odp. na pyt. nr 5 – zestaw 4] [Aktualny na dzień 16.09.2020 Formularz oferty] [Zmiana treści SIWZ II] [Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia] (Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem miniPortaluhttps://miniportal.uzp.gov.pl/)

(Nowy termin składania ofert 02.10.2020 r.)


Przetarg nieograniczony nr DZP-361-52/2020 na „Świadczenie usług inwestora zastępczego dla obiektu realizowanego w ramach inwestycji pn. „Budowa domu studenckiego na Kampusie Służewiec” objętej programem wieloletnim pn. „Uniwersytet Warszawski 2016-2025” [Ogłoszenie o zamówieniu] [SIWZ] [Załącznik nr 1 do SIWZ-Opis przedmiotu zamówienia] [Link do projektu budowlanego-zał. do OPZ] [Załącznik nr 2 do SIWZ-Identyfikator postępowania][Formularze-wersja do edycji] [Wzór umowy] [Załączniki do umowy] [JEDZ] [KluczPub_Oferta_PostepowanieID_11c63eb7-949f-4390-84eb-d4c65b15874b] [Odpowiedzi na pytania – zestaw 1 i 3, zmiana terminów] [Odpowiedzi na pytania-zestaw 2] [Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia] [Odpowiedzi na pytania – zestaw 4] [Zał. do odp. na pyt. nr 6-zestaw 4] (Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/) [Odpowiedzi na pytania – zestaw 5, II zmiana terminów]

(Nowy termin składania ofert 25.09.2020 r.)


Przetarg nieograniczony nr DZP-361-40/2020 na: „Świadczenie przez licencjonowanego asesora usług doradztwa i przeprowadzenia procesu certyfikacji budownictwa zrównoważonego i ekologicznego dla obiektu realizowanego w ramach inwestycji pn.„ Budowa budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Bednarskiej 2/4” [Ogłoszenie] [SIWZ] [Zał. nr 1 do SIWZ – OPZ] [Wzór umowy] [Wytyczne funkcjonalno-użytkowe] [Pytania i odpowiedzi, zmiana SIWZ- zestaw 1] [OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA -1] [Formularze w wersji edytowalnej] [Pytania i odpowiedzi -zestaw 2] [Pytania i odpowiedzi, zmiana SIWZ -zestaw 3] [OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA- 2] [Zmiana SIWZ] [Formularz oferty – zmiana-1] [Pytania i odpowiedzi, zmiana SIWZ – zestaw 4] [Formularz oferty – zmiana -2] [OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA -3]

(Uwaga: nowy termin składania ofert: 03.07.2020 r.)

Informacja z otwarcia ofert [Więcej]

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty [Więcej] (04.09.2020 r.)


Przetarg nieograniczony nr DZP-361-25/2020 na: „Świadczenie usług Inwestora Zastępczego dla inwestycji pn. „Przebudowa budynku Porektorskiego”, realizowanej w ramach programu wieloletniego pn. „Uniwersytet Warszawski 2016-2025” [1-ogłoszenie] [SIWZ] [Formularze-wersja edytowalna] [wzór umowy] [załączniki do umowy] [OPZ-zał. nr 1 do SIWZ] [OPZ-15] [LINK do załączników – do OPZ] [JEDZ]  [1-sprostowanie-ogłoszenie] [I-zestaw-i] [II-zestaw-i] [Zał. nr 5_do umowy-formularz cenowy-04.05.2020] [Formularze-wersja edytowalna-04.05.2020] [wzór umowy-04.05.2020] [III-zestaw-i] [IV-zestaw-i] [wzór umowy-06.05.2020] [I-zm.terminu] [2-sprostowanie-ogłoszenie] [II-zm.terminu] [3-sprostowanie-ogłoszenie] [Załącznik nr 2 Identyfikator postępowania] [KluczPub_Oferta_PostepowanieID_d2de2a17-7b2e-4380-9aba-2c9fe83beac8] (Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/)

(UWAGA: NOWY termin składania ofert 29.05.2020 r.)

Informacja z otwarcia ofert [Więcej]