Inwestycje realizowane w latach 2007-2015

Nasze biuro (dawniej Biuro Projektów Strukturalnych) zajmowało się koordynacją realizacji następujących projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w perspektywie programowej 2007-2013:

Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT)

Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego – Kampus Ochota (CENT III)

Centrum Nowych Technologii „Ochota” Uniwersytetu Warszawskiego (CeNT I, II)

Centrum Nowych Technologii „Ochota”; II etap (CeNT II.2)

Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologi (CEZAMAT)