Archiwum aktualności

Podpisano umowę na wykonanie prac projektowych

oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla inwestycji „Przebudowa poddasza Pałacu Kazimierzowskiego na potrzeby biurowe” (30.04.2020 r.). Wykonawcą jest konsorcjum, którego liderem jest firma Demiurg Project S.A.


Przetarg nieograniczony na świadczenie usług inwestora zastępczego

dla inwestycji pn. „Przebudowa budynku Porektorskiego”. Więcej informacji znajduje się tutaj. (15.04.2020 r.)


Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlano-montażowych

dla inwestycji pn. „Przebudowa budynku Porektorskiego”. Więcej informacji znajduje się tutaj. (31.03.2020 r.)


Wybór najkorzystniejszej oferty

w postępowaniu na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Przebudowa poddasza Pałacu Kazimierzowskiego na potrzeby biurowe”.

Więcej informacji znajduje się tutaj.


Ogłoszenie wyników konkursu na projekt budynku przy ul. Bednarskiej 2/4

31 marca o godz. 14.00 odbyła się transmisja online ogłoszenia wyników drugiego, końcowego etapu konkursu architektonicznego na projekt budynku przy ul. Bednarskiej 2/4. Transmisja online ogłoszenia wyników jest dostępna na stronie Stowarzyszenia Architektów Polskich pod adresem: 

https://www.facebook.com/pg/sarpzg/posts/?ref=page_internal.

W konkursie zostały nagrodzone i wyróżnione poniższe pracownie:
I nagroda (związana z zaproszeniem do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej) – BBGK Architekci Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
II nagroda – WXCA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
III nagroda – Stelmach i Partnerzy Biuro Architektoniczne Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie;
Wyróżnienie – Tektura Barbara Kozielewska z siedzibą w Warszawie;
Wyróżnienie – BDR Architekci Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
______________________________________________________________________________________________________________________________________
Podpisano umowę na wykonanie robót budowlano-montażowych

26 lutego 2020 r. została podpisana umowa na Wykonanie przez Generalnego Wykonawcę robót budowlano-montażowych dla inwestycji: „Rozbudowa Domu Studenckiego nr 5 na Kampusie Służewiec (przez dobudowanie nowego skrzydła) na potrzeby domu studenckiego i Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego”.

Wykonawcą robót jest konsorcjum reprezentowane przez firmę MTM Budownictwo Sp. z o.o.


Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej

10 lutego 2020 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzorów autorskich dla inwestycji pn. „Budowa budynku na kampusie głównym (górny dziedziniec)”. Wykonawcą jest pracownia 22Architekci Sp. z o.o.


Przetarg nieograniczony na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej

adaptacji na cele administracyjno-biurowe (wraz ze zmianą sposobu użytkowania) poddasza Pałacu Kazimierzowskiego na terenie kampusu Uniwersytetu Warszawskiego, w związku z inwestycją pn. „Przebudowa poddasza Pałacu Kazimierzowskiego na potrzeby biurowe”.

Więcej informacji znajduje się tutaj(04.02.2020 r.)


Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty

w przetargu na Wykonanie przez Generalnego Wykonawcę robót budowlano-montażowych dla inwestycji: „Rozbudowa Domu Studenckiego nr 5 na Kampusie Służewiec (przez dobudowanie nowego skrzydła) na potrzeby domu studenckiego i Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego” przy ul. Smyczkowej w Warszawie (21.01.2019 r.).

Więcej informacji znajduje się tutaj.


Umowa na przygotowanie i przeprowadzenie konkursów architektonicznych

11 grudnia 2019 r. została podpisana umowa na udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu 3 jednoetapowych realizacyjnych konkursów architektoniczno-urbanistycznych na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji pn.
– „Budowa domu studenckiego na Kampusie Ochota”;
– „Rozbudowa Centrum Sportu i Rekreacji na potrzeby zajęć dydaktycznych wraz z budową centrum kultury studenckiej na Kampusie Ochota”;
– „Budowa budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Furmańskiej (nauki społeczne)”.

Wykonawcą jest Stowarzyszenie Architektów Polskich.


Przetarg nieograniczony na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej

adaptacji na cele administracyjno-biurowe (wraz ze zmianą sposobu użytkowania) poddasza Pałacu Kazimierzowskiego na terenie kampusu głównego Uniwersytetu Warszawskiego, w związku z inwestycją pn. „Przebudowa poddasza Pałacu Kazimierzowskiego na potrzeby biurowe”

Więcej informacji znajduje się tutaj. (31.10.2019 r.)


Przetarg nieograniczony na wykonanie przez generalnego wykonawcę robót budowlano-montażowych

dla inwestycji: „Rozbudowa Domu Studenckiego nr 5 na Kampusie Służewiec (przez dobudowanie nowego skrzydła) na potrzeby domu studenckiego i Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego”.

Więcej informacji znajduje się tutaj. (31.10.2019 r.)


Przetarg nieograniczony na udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu konkursów architektoniczno-urbanistycznych

dla inwestycji:

– „Budowa domu studenckiego na Kampusie Ochota”;
– „Rozbudowa Centrum Sportu i Rekreacji na potrzeby zajęć dydaktycznych wraz z budową centrum kultury studenckiej na Kampusie Ochota”;
– „Budowa budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Furmańskiej (nauki społeczne)”.

Więcej informacji znajduje się tutaj. (29.10.2019 r.)


Rozpoczęto kolejny etap projektowania

w ramach inwestycji „Budowa budynku naukowo-dydaktycznego na Kampusie Ochota (psychologia, kognitywistyka, psychofizjologia)”.
16 października 2019 r. dokonano odbioru projektu budowlanego i obecnie prace projektowe znajdują się na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę.


Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzorów autorskich

dla inwestycji pn. „Budowa domu studenckiego na Kampusie Służewiec”. Wykonawcą jest pracownia Projekt Praga Sp. z o.o. (12.09.2019 r.)


Wybór najkorzystniejszej oferty

w przetargu nieograniczonym nr DZP-361-99/2019 pn.: Dostawa i montaż urządzeń do siłowni dla Studium Wychowania Fizycznego i Sportu w związku z inwestycją pn.: „BUW (podziemie) – przebudowa na cele zajęć sportowych”.

Więcej informacji znajduje się tutaj. (11.09.2019 r.)


Podpisano umowę na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego

dla inwestycji „Przebudowa budynku Porektorskiego”. Wykonawcą jest firma RYSY Architekci Rafał Sieraczyński. (23.08.2019 r.)


Przetarg nieograniczony

nr DZP-361-105/2019 na dostawę i montaż mebli dla Studium Wychowania Fizycznego i Sportu w związku z inwestycją pn. „BUW (podziemie) – przebudowa na cele zajęć sportowych”. Więcej informacji znajduje się tutaj. (23.08.2019 r.)


Wybór najkorzystniejszej oferty

w przetargu nieograniczonym nr DZP-361-77/2019 na: Dostawę i montaż mebli dla Studium Wychowania Fizycznego i Sportu w związku z inwestycją pn. „BUW (podziemie) – przebudowa na cele zajęć sportowych”, realizowaną w ramach programu wieloletniego pn. „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”. Więcej informacji znajduje się tutaj. (22.08.2019 r.)


Wybór najkorzystniejszej oferty

w postępowaniu na wybór wykonawcy programu funkcjonalno-użytkowego wraz z obliczeniem planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych dla inwestycji pn. „Przebudowa budynku Porektorskiego”. (09.08.2019 r.)

Więcej informacji znajduje się tutaj.


Przetarg nieograniczony

na dostawę i montaż urządzeń do siłowni dla Studium Wychowania Fizycznego i Sportu w związku z inwestycją pn.: „BUW (podziemnie) – przebudowa na cele zajęć sportowych”.

Więcej informacji znajduje się tutaj. (01.08.2019 r.)


Konkurs architektoniczny – „Budowa budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Bednarskiej 2/4”

23 lipca 2019 r. został ogłoszony dwuetapowy, studialno-realizacyjny konkurs architektoniczno-urbanistyczny SARP nr 989 na „Opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla Fazy A i Fazy B inwestycji pn. „Budowa budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Bednarskiej 2/4 ” (Faza A inwestycji realizowana w ramach Programu Wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”).

Więcej informacji znajduje się pod poniższym linkiem:

http://www.sarp.org.pl/pokaz/konkurs_sarp_nr_989,2742/


Przetarg nieograniczony

na dostawę i montaż mebli dla Studium Wychowania Fizycznego i Sportu w związku z inwestycją pn. „BUW (podziemie) – przebudowa na cele zajęć sportowych”.

Więcej informacji znajduje się tutaj. (11.07.2019 r.)


Postępowanie na wybór wykonawcy programu funkcjonalno-użytkowego

wraz z obliczeniem planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych dla inwestycji pn. „Przebudowa budynku Porektorskiego”.

Więcej informacji znajduje się tutaj. (08.07.2019 r.)


Przetarg nieograniczony

na dostawę i montaż urządzeń do siłowni dla Studium Wychowania Fizycznego i Sportu w związku z inwestycją pn.: „BUW (podziemnie) – przebudowa na cele zajęć sportowych”.

Więcej informacji znajduje się tutaj. (04.07.2019 r.)


Podpisano umowę na wykonanie robót budowlano-montażowych

w ramach inwestycji „Budowa budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Dobrej 55 (filologie i lingwistyka); II etap” (06.06.2019 r.).

Generalnym Wykonawcą robót jest firma Hochtief Polska S.A.


Podpisano umowę na prace projektowe i roboty rozbiórkowe

dla inwestycji pn. „Budowa domu studenckiego na Kampusie Służewiec” (28.05.2019 r.).

Wykonawcą jest firma Tree Capital Sp. z  o.o.


Podpisano umowę na wykonanie opracowania

dot. możliwości rozbudowy obiektu sportowego z zachowaniem istniejącej niecki basenowej dla inwestycji pn. „Rozbudowa Centrum Sportu i Rekreacji na potrzeby zajęć dydaktycznych wraz z budową centrum kultury studenckiej na Kampusie Ochota” (27.05.2019 r.). Wykonawcą jest firma „AMA-BUD” Usługi Budowlane Arkadiusz Maciejewski.


Wybór najkorzystniejszej oferty

w postępowaniu na wybór wykonawcy ekspertyzy technicznej dot. możliwości rozbudowy obiektu sportowego z zachowaniem istniejącej niecki basenowej wraz z częścią technologiczną znajdującą się na poziomie -1 dla inwestycji „Rozbudowa Centrum Sportu i Rekreacji na potrzeby zajęć dydaktycznych wraz z budową centrum kultury studenckiej na Kampusie Ochota” (22.05.2019 r.).

Więcej informacji znajduje się tutaj.


Wybór najkorzystniejszej oferty

w postępowaniu na: „Opracowanie dokumentacji na rozbiórkę budynku dydaktycznego i budynku technicznego, uzyskanie odpowiednich pozwoleń wydanych przez właściwy organ, rozbiórkę budynku dydaktycznego i budynku technicznego, uporządkowanie terenu i roboty towarzyszące – zlokalizowane w obrębie terenu Zamawiającego na części działki nr 29 w obrębie ewidencyjnym 1-04-13 przy ul. Smyczkowej w Warszawie” (15.05.2019 r.).

Więcej informacji znajduje się tutaj.


Wybór najkorzystniejszej oferty

w postępowaniu na Wykonanie przez Generalnego Wykonawcę robót budowlano–montażowych dla inwestycji „Budowa budynku naukowo–dydaktycznego ul. Dobra 55 (filologie i lingwistyka) II etap” (26.04.2019 r.).

Więcej informacji znajduje się tutaj.


Podpisano umowę o udzieleniu dotacji celowej dla kolejnej inwestycji

23 kwietnia 2019 r. została podpisana umowa o udzieleniu dotacji celowej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Przebudowa budynku Porektorskiego”. Inwestycja jest realizowana w latach 2019-2021, jej wartość kosztorysowa wynosi 12.850.000 PLN, a dotacja MNiSW 12.100.000 PLN.


Przetarg nieograniczony

nr DZP-361-152/2018 na Wykonanie przez Generalnego Wykonawcę robót budowlano-montażowych dla inwestycji: „Rozbudowa Domu Studenckiego nr 5 na Kampusie Służewiec (przez dobudowanie nowego skrzydła) na potrzeby domu studenckiego i Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego” przy ul. Smyczkowej w Warszawie.

Więcej informacji znajduje się tutaj. (09.04.2019 r.)


Postępowanie na wybór wykonawcy ekspertyzy technicznej

dot. możliwości rozbudowy obiektu sportowego z zachowaniem istniejącej niecki basenowej wraz z częścią technologiczną znajdującą się na poziomie -1 dla inwestycji „Rozbudowa Centrum Sportu i Rekreacji na potrzeby zajęć dydaktycznych wraz z budową centrum kultury studenckiej na Kampusie Ochota”.

Więcej informacji znajduje się tutaj. (17.04.2019 r.)


Podpisano umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego

1 kwietnia 2019 r. została podpisana umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach inwestycji „Rozbudowa Domu Studenckiego nr 5 na Kampusie Służewiec (przez dobudowanie nowego skrzydła) na potrzeby domu studenckiego i Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego”. Wykonawcą jest firma Sweco Cunsulting Sp. z o.o.


Podpisano umowę dotyczącą wykonania inwentaryzacji zieleni

20 marca 2019 r. została podpisana umowa na wykonanie inwentaryzacji zieleni w ramach inwestycji „Budowa budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Furmańskiej (nauki społeczne)”. Wykonawcą została firma Emside Maciej Kolendowicz.


Postępowanie na wybór wykonawcy ekspertyzy technicznej

dot. możliwości rozbudowy obiektu sportowego z zachowaniem istniejącej niecki basenowej wraz z częścią technologiczną znajdującą się na poziomie -1 dla inwestycji „Rozbudowa Centrum Sportu i Rekreacji na potrzeby zajęć dydaktycznych wraz z budową centrum kultury studenckiej na Kampusie Ochota”.

Więcej informacji znajduje się tutaj (14.03.2019 r.)


Wyniki konkursu

na „Opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji pn. „Budowa budynku na kampusie głównym (górny dziedziniec)”.

Więcej informacji znajduje się tutaj. (06.03.2019 r.)


Przetarg nieograniczony

nr DZP-361-13/2019 na „Opracowanie dokumentacji na rozbiórkę budynku dydaktycznego i budynku technicznego, uzyskanie odpowiednich pozwoleń wydanych przez właściwy organ, rozbiórkę budynku dydaktycznego i budynku technicznego, uporządkowanie terenu i roboty towarzyszące – zlokalizowane w obrębie terenu Zamawiającego na części działki nr 29 w obrębie ewidencyjnym 1-04-13 przy ul. Smyczkowej w Warszawie”.

Więcej informacji znajduje się tutaj. (21.02.2019 r.)


Podpisano umowę dotyczącą badań architektonicznych i konserwatorskich

8 lutego 2019 r. została podpisana umowa na przeprowadzenie badań architektonicznych i konserwatorskich, w ramach inwestycji pn. „Przebudowa budynku Porektorskiego”. Wykonawcą badań jest firma festgrupa Sp. z  o.o.


Podpisano umowę dotyczącą wykonania ekspertyzy technicznej

6 lutego 2019 r. została podpisana umowa na wykonanie ekspertyzy technicznej, w ramach inwestycji pn. „Przebudowa budynku Porektorskiego”. Wykonawcą badań jest firma KB-Projekty Konstrukcyjne Sp. z  o.o.


Wyniki konkursu

na „Opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji pn. „Budowa domu studenckiego na Kampusie Służewiec”.

Więcej informacji znajduje się tutaj. (29.01.2019 r.)


Wybór najkorzystniejszej oferty

w postępowaniu na wybór wykonawcy ekspertyzy stanu technicznego budynku dla inwestycji „Przebudowa budynku Porektorskiego”. Więcej informacji znajduje się tutaj. (23.01.2019 r.)


Wybór najkorzystniejszej oferty

w postępowaniu na wybór wykonawcy badań architektonicznych i konserwatorskich dla inwestycji „Przebudowa budynku Porektorskiego”.

Więcej informacji znajduje się tutaj. (23.01.2019 r.)


Przetarg nieograniczony

nr DZP-361-103/2018 na Wykonanie przez Generalnego Wykonawcę robót budowlano–montażowych dla inwestycji „Budowa budynku naukowo–dydaktycznego ul. Dobra 55 (filologie i lingwistyka) II etap” (15.01.2019 r.).

Więcej informacji znajduje się tutaj.


Przetarg nieograniczony

nr DZP-361-131/2018 na: „Świadczenie usług Inwestora Zastępczego dla inwestycji: „Rozbudowa DS nr 5 na Kampusie Służewiec na potrzeby domu studenckiego i Wydawnictw UW” przy ul. Smyczkowej w Warszawie”.

Więcej informacji znajduje się tutaj. (22.12.2018 r.)


Przetarg nieograniczony

nr DZP-361-138/2018 na „Opracowanie dokumentacji na rozbiórkę budynku dydaktycznego i budynku technicznego, uzyskanie odpowiednich pozwoleń wydanych przez właściwy organ, rozbiórkę budynku dydaktycznego i budynku technicznego, uporządkowanie terenu i roboty towarzyszące – zlokalizowane w obrębie terenu Zamawiającego na części działki nr 29 w obrębie ewidencyjnym 1-04-13 przy ul. Smyczkowej w Warszawie” (13.12.2018 r.).

Więcej informacji znajduje się tutaj.


Wybór najkorzystniejszej oferty

w przetargu nieograniczonym nr DZP-361-46/2018 na „Świadczenie usług Inwestora Zastępczego dla inwestycji: „Budowa budynku naukowo-dydaktycznego ul. Dobra 55 (filologie i lingwistyka) II etap”” [Więcej] [Sprostowanie] (12.12.2018 r.).

Więcej informacji znajduje się tutaj.


Wybór najkorzystniejszej oferty

w postępowaniu na wybór wykonawcy opracowań w zakresie możliwego oddziaływania na środowisko, obowiązujących decyzji środowiskowych oraz schematu postępowania dla inwestycji pn.:

„Budowa domu studenckiego na Kampusie Służewiec”,

„Budowa budynku na kampusie głównym (górny dziedziniec)”,

„Budowa budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Bednarskiej 2/4”.

Więcej informacji znajduje się tutaj. (07.12.2018 r.)


Podpisano umowę dotyczącą certyfikacji obiektu

13.11.2018 r. została podpisana umowa na świadczenie usług doradczych i przeprowadzenie certyfikacji budynku (w celu uzyskania certyfikatu budownictwa zrównoważonego i ekologicznego) realizowanego w ramach inwestycji „Budowa budynku naukowo-dydaktycznego na Kampusie Ochota (psychologia, kognitywistyka, psychofizjologia)”. Wykonawcą została firma Sweco Consulting Sp. z  o.o., wyłoniona w wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.


Podpisano umowę na projekt budynku Wydziału Psychologii

31.10.2018 r. została podpisana umowa z wykonawcą dokumentacji projektowej dla inwestycji „Budowa budynku naukowo-dydaktycznego na Kampusie Ochota (psychologia, kognitywistyka, psychofizjologia)”, firmą Piotr Bujnowski Architekt. Wykonawca został wyłoniony w trybie negocjacji bez ogłoszenia, po rozstrzygnięciu konkursu architektonicznego.


Konkurs architektoniczno-urbanistyczny – „Budowa budynku na kampusie głównym (górny dziedziniec)”

04.10.2018 r. Uniwersytet Warszawski jest organizatorem konkursu architektoniczno-urbanistycznego na „Opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji pn. „Budowa budynku na kampusie głównym (górny dziedziniec)” realizowanej w ramach Programu Wieloletniego pn. „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”.

Więcej informacji znajduje się tutaj


Konkurs architektoniczno-urbanistyczny – „Budowa domu studenckiego na Kampusie Służewiec”

25.08.2018 r. Uniwersytet Warszawski jest organizatorem konkursu architektoniczno-urbanistycznego na „Opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji pn. „Budowa domu studenckiego na Kampusie Służewiec” realizowanej w ramach Programu Wieloletniego pn. „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”.

Więcej informacji znajduje się tutaj